Taksäkerhet: Vikten av Skydd och Förebyggande på Höjder! 

Taksäkerhet är en grundläggande aspekt när det gäller arbete och underhåll på höga höjder. Att arbeta på tak kan innebära olika risker och utmaningar, och därför är det avgörande att vidta åtgärder för att skydda arbetstagarnas säkerhet och välbefinnande. Genom att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder kan man minimera risken för olyckor och skador.

En av de främsta anledningarna till att taksäkerhet är så viktig är att takarbete ofta innebär att arbeta på ojämna och branta ytor. Detta ökar risken för halka, fall och andra olyckor. Genom att använda rätt skyddsutrustning som fallskyddsharnass och säkerhetslinor kan arbetstagare hållas säkra och förhindra oavsiktliga fall från taket.

Fallskydd är bara en del av taksäkerheten. Det är också viktigt att se till att taket i sig är säkert att arbeta på. Det innebär att regelbundet inspektera taket för skador, lösa plattor eller andra problem som kan utgöra en fara. Korrekt underhåll och reparation är nödvändigt för att hålla taket i gott skick och minimera risken för olyckor.

För att främja taksäkerhet är utbildning och träning av arbetslaget avgörande. Alla som arbetar på tak bör vara medvetna om de specifika riskerna och hur man använder säkerhetsutrustning på rätt sätt. Träning i korrekt användning av stegar, arbetsplattformar och andra utrustningar är också viktigt för att undvika skador.

Utöver detta är det viktigt att följa nationella och lokala säkerhetsstandarder och regler för arbete på höga höjder. Dessa standarder fastställs för att säkerställa en säker arbetsmiljö och måste följas noggrant av arbetsgivare och anställda. Att strunta i dessa standarder kan resultera i allvarliga konsekvenser, både för individerna och för företagets rykte.

I en tid då säkerhet är en prioritet är taksäkerhet en aspekt som inte får förbises. Genom att prioritera skyddsåtgärder, utbildning och förebyggande åtgärder kan man skapa en arbetsmiljö där arbetstagare kan utföra sina uppgifter på höga höjder med minimal risk för olyckor. Taksäkerhet handlar om att skydda människor och samtidigt upprätthålla effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen.

Vi är specialister på taksäkerhet!

Taksäkerhet är en utmaning som sällan kan hanteras enkelt med färdiga produkter. Varje tak är unikt med avseende på design, storlek, material och säkerhetskrav i det specifika området. Därför erbjuder Stegar.se by Stegcentralen skräddarsydda taksäkerhetslösningar som passar perfekt för din fastighet och samtidigt överensstämmer med aktuella regelverk.

Vår expertis omfattar inte bara utbudet av produkter utan också kunskapen om hur man bäst implementerar dem. Med vårt team av utbildad och erfaren personal får du den bästa vägledningen för att skapa en taksäkerhetslösning som är anpassad efter dina behov. Vi ser till att du inte bara har de rätta produkterna, inklusive takstegar, taksteg, takbryggor, skyddsräcken, snörasskydd, glidskydd för tak och skorstensplattformar, utan också de nödvändiga monteringstillbehören.

Vi strävar efter att göra det enkelt att göra rätt. Oavsett var i Sverige du befinner dig, levererar vi till dig och garanterar att du får samtliga delar som krävs för en komplett och säker montering. Hos Stegar.se by Stegcentralen kombinerar vi produkter av högsta kvalitet med vårt engagemang för individuell anpassning och enkel implementering. Så oavsett dina behov, kan du lita på oss för en taksäkerhetslösning som är både pålitlig och skräddarsydd för dig.

Vi samarbetar med Weland Stål som är en av ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet och utrymning och alla Weland Ståls taksäkerhetsprodukter är certifierade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på taksäkerhet

Har du några frågor om våra taksäkerhet eller vill du få en offert på taksäkerhet för just din fastighet? Vänligen Kontakta oss, vår engagerade och erfarna personal står redo att assistera dig! Du kan nå oss på telefonnummer 0573-63 81 00 eller via e-post på info@stegar.se

För att snabbare kunna bearbeta din förfrågan ber vi dig förse oss med följande information:

1. Vad har du för taktäckning? Tegel eller betongpannor, korrigerad plåt (tegelprofilerad, TRP, pannplåt) eternil, schingel?

2. Takfall – Hur lång mäter taket mellan nock och takfot?

3. Uppskattad taklutning? (grader).

4. Uppskattad fasadhöjd dvs. från mark till hängrännan.

5. De flesta produkter (ej aluminium) finns att få i grundförande varmförzinkad eller i röd/svart pulverlack. Vad önskar du få pris på?

OBS! Monteringspaket/infästning ingår ej vid köp av takstege utan köpes separat! Under ”tillbehör” vid respektive stege finner du det monteringspaket vi rekommenderar.

Stegar.se drivs av Stegcentralen i Årjäng AB.