ANVÄND RÄTT TILLBEHÖR

 

Det går inte att alltid arbeta med perfekta omständigheter. Ibland är utrymmet begränsat och tillgängligheten svår. 

En rad tillbehör finns tillgängliga för Wibes stegar, bockar och pallar för att hjälpa dig arbeta effektivt och säkert.