Weland Stål AB i Ulricehamn tillverkar och lagerhåller ett komplett program av takskyddsprodukter såsom snörasskyddtakbryggorskyddsräckentaksteg och takstegar. Vi bedriver intensiv produktutveckling och provar produkterna i vår egen anläggning, på samma sätt som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Även infästningarna utvecklas efter önskemål från berörda montörer och vi tar ständigt fasta på våra egna erfarenheter, synpunkter från våra återförsäljare, användare, branschorganisationer, fackliga företrädare m.fl.

Våra takskyddsprodukter är certifierade, vilket innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut provar och certifierar enligt gällande normer och krav.

Vi har även ett brett sortiment av utrymningsprodukter. I detta ingår bl.a. fasadstegar och utrymningsplattformar. Även dessa produkter är utprovade och certifierade enligt gällande krav och normer.

På vår tillverkningslista finns även Universalräcken som kan användas för temporär eller permanent avspärrning. Räckena levereras varmförzinkade i fyra olika standardlängder som kan kombineras i 250 mm intervaller. Räckesbågarna tillverkas i två höjder, 1100 mm för infästning med tappar och 1200 mm för sidoinfästning. Stora tillverkningsserier med rationella metoder gör att priset är mycket konkurrenskraftigt.

Även plåtbearbetning i små eller stora serier ryms under vårt tak. Vår moderna maskinpark står till förfogande för laserskärning i plåt eller rörstansning, nibbling och pressening, eller annan vanligt förekommande plåtbearbetning. Vi bistår även men konstruktionshjälp och ser till att optimera tillverkningen för hög kostnadseffektivitet. Utöver detta tillhandahåller vi även varmförzinkning och pulverlackering.