Laggo - Utan rätt arbetsredskap är det svårt att på rätt sätt utföra ett arbete. Det tar längre tid och en del saker blir helt enkelt inte utförda. I slutänden är det alltid ekonomin som blir lidande eftersom du förlorar tid eller hela uppdraget till en konkurrent som tack vare bättre arbetsmetoder kan lämna ett förmånligare pris. Alla som arbetar ovan mark känner till problemet. Hur många egenhändigt konstruerade ställningar har du inte sett i trapphus och liknande? 

Ställningar som tagit lång tid att bygga och som ur säkerhetssynpunkt är minst sagt tvivelaktiga.
Skador vid fall medför alltid personligt lidande, kanske till och med men för  livet och det är alltid du som arbetsgivare som har ansvaret.

Sedan 1944 har Laggo AB utvecklat och tillverkat arbetsredskap för hantverkare, byggnads- och verkstadsindustrin, serviceföretag m.fl. ”Vi” följer kontinuerligt utvecklingen i ett flertal branscher och anpassar våra arbetsredskap efter nya rön och arbetsmetoder. Vi sätter alltid säkerheten främst i vår produktutveckling. Vårt samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Provningsanstalt har medfört att samtliga våra produkter är typgodkända. Rätt utformade arbetsredskap, hög säkerhet och vår erkänt höga kvalitet är din garanti för god totalekonomi. 
– Ta steget upp till Laggo!