Gundbo Specialplåt AB etablerades 1992 i Vendel. År 2001 genomgick företaget en förändring vilket innebar ombildning av Gundbo Specialplåt AB till GSP Produktion AB.

Årsskiftet 2003-2004 slogs GSP produktion och Svedbro Rostfria Industrier AB samman till ett företag. Sammanslagningen innebar en fördubbling av produktionen, vilken utökades med storköks-utrustning samt Gräsöbänken.

Idag har GSP Produktion 19 anställda. Huvud-inriktningarna är främst storköksutrustning, vilken står för ungefär halva produktionen samt kompost-maskiner, vilken står för ungefär en fjärdedel avproduktionen. Företaget är beläget i Örbyhus mellan Uppsala och Gävle. Vi har miljö-godkännande för ytbehandling.