Fire Research Corp. (FRC) - Grundades 1968. Fire Research Corp (FRC) tillverkar innovativa produkter avsedda för brand och säkerhet i över fyra decennier. Varje produkt är särskilt utformade för att främja en säkrare arbetsmiljö.